هنرهای تجسمی

اخبار

جشنواره ها

هنرهای تجسمی

سینما

هنرهای نمایشی

معماری

عکاسی

نمایشگاه عکس “جانگاه ” در فرهنگ سرای هنری کیاوش

جانگاه روایتی از وضعیت بحرانی جامعه ای است که...

موسیقی

فرهنگ و ادبیات

خانه هنرمندان میزبان جلسات فاخر ادبی تبریز

خانه هنرمندان میزبان جلسات فاخر ادبی تبریز

همزمان با بهار طبیعت و سال نو، جلسات نقد و بررسی...