نمایشگاه ها

اخبار

جشنواره ها

هنرهای تجسمی

سینما

یونس مقدم

سینما را دریابید فرهنگ و هنر ویترین نیستند

بعد از انحلال انجمن فیلم در آذربایجان شرقی و پس...

هنرهای نمایشی

معماری

عکاسی

کمال شبخیز | Kamal Shabkhiz

۴۷ سالگی «کمال شبخیز» راوی شکوه طبیعت آذربایجان

عکاسی که در سابقه سه دهه فعالیت هنری، مسیر هنری...

موسیقی

فرهنگ و ادبیات