فهیمه طیوری

معرفی هنرمند: فهیمه طیوری

فهیمه طیوری متولد ۱۳۶۴ تبریز

فعالیت هنری خود را از سال ۷۹ از هنرستان کوثر شروع کرده در سال ۱۳۸۳در مقطع کاردانی رشته هنرهای تجسمی نقاشی وارد دانشگاه آزاد شد.
در طول این مدت در هنرستان و دانشگاه چندین نمایشگاه گروهی حضور داشتند و در سال ۱۳۸۵ از همین رشته فارغ التحصیل شدند.
بعد از سال ۱۳۸۵ به مدت ۱۰ سال از حوزه هنری دور بودند و بعد ده سال دوباره تصمیم به وارد عرصه هنر می شوند.
ایشان در سال ۱۳۹۴ در رشته هنرهای تجسمی نقاشی وارد دانشگاه علمی کاربردی شدند و تا مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل شدند، بعد از فارغ التحصیلی در سال ۹۶ با کمک چند تن از دوستان هنرمندش یک آتلیه به نام “پنتاون” تاسیس کردند و یک نمایشگاه گروهی در این سال با عنوان “من ناخواسته” ثمره فعالیتشان بود.
همچنین وی در یک سال اخیر در پنج نمایشگاه گروهی حضور داشتند و هم اکنون فعالیت هنریشان را ادامه می دهند.

خرید تابلو نقاشی پوچ

خرید تابلو نقاشی فوافصل نامطبوع

خرید تابلو نقاشی تجارت سیاه

خرید تابلو نقاشی شادی مشکوک

خرید تابلو نقاشی ایستگاه مترک

خرید تابلو نقاشی مادر
دیدگاهتان را بنویسید