مجید خدابخش

پیام استاندار آذربایجان‌شرقی به بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان

هنر، حامل ارزش‌های ملی و اجتماعی و تمدن‌های گوناگون بشری و هدایتگر جوامع به سوی اهداف والایی است که ملت‌ها دارند.

در هر برهه‌ای، هنر، بسیاری از ناگفته‌های تاریخ را به شکل‌های گوناگون بیان می‌کند و به تبع آن آثار هنری هویت و شناسنامه هر سرزمین و قومی محسوب می‌شود.

هنر متعالی، ‌هنری آمیخته با ارزش‌ها و برگرفته از جهان بینی الهی است که در قالب رنگ و نقش و کلام تجلی یافته و تعهد و تخصص مهمترین شاخصه‌ی آفرینشگران این آثار هنری است.

انسان هنرمند اجتماع را متحول می‌نماید و آنچه را که بر روح و روانش الهام می‌شود را گاه با طرحی آرایش می‌دهد و گاه بر سنگی حک می‌کند و گاه به رشته‌ی کلام می کشد.

بدون شک، ظرفیتهای موجود و زیربنای قوی فرهنگ و هنر، جامعه را در نیل به افقی روشن و اهداف کمی و کیفی مطلوب رهنمون می‌شود و در این میان هنرمندان می توانند با هدف‌گذاری و تولید فرهنگی و هنری، با تهاجم فرهنگی بیگانه مقابله نمایند.

اگر می‌خواهیم هنر اسلامی و ایرانی متبلور و متجلی شده و دامنه‌ای گسترده و تاثیرگذاری ویژه‌ای در سطح جهانی داشته باشد می‌بایست جوانان هنرمند را بشناسیم و زمینه را برای بالندگی و رشد آنان فراهم نماییم؛ و جشنواره‌ها محملی برای ایجاد این شناخت و بالفعل کردن استعدادهای بالقوه هنرمندان جوان است.

اینک که دست‌اندرکاران جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان در راستای ترویج هنر متعالی گام برداشته و همزمان با رویداد تبریز ٢٠١٨ زمینه تعالی هنر را در این کهن دیار آمیخته و آشنا با فرهنگ و هنر ناب اسلامی و ایرانی – تبریز زرخیز – فراهم نموده‌اند، اینجانب نیز ضمن تقدیرو سپاس از همه دست اندرکاران این رویداد هنری، امیدوارم برگزاری این جشنواره نقطه عطفی در توسعه و تحول هنر متعهد کشور عزیزمان باشد.

مجید خدابخش
استاندار آذربایجان‌شرقی
دیدگاهتان را بنویسید