دسته:هنرهای نمایشی و تئاتر

نمایش بوفالوی امریکایی بر روی صحنه تئاتر شهر تبریز اجرا می‌شود

بوفالوی آمریکایی نوشته دیوید ممت به کارگردانی مهدی اسعدی تا ٧ دی ماه در تئاتر شهر تبریز به...

موفقیت تبریزیم، زمینه ساز رشد اقتصاد تئاتر

مدیر گروه هنرهای نمایشی بنیاد روایت فتح، برگزاری موفق پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم را...