نازیلا پاغوش

معرفی هنرمند: نازیلا پاغوش

نازیلا پاغوش، متولد ۱۵ بهمن ۱۳۶۵ تبریز،

ایشان ديپلم كامپیوتر و كارداني نگارگري وكارشناسی نقاشی می باشند.

فعاليت هنری خود را از سال ۱۳۸۵ از آموزشگاه هنری آرسوی شروع کرده اند، و چندین گواهی نامه ی مهارت از آموزشگاه های مختلف تا مقطع مربیگری را دارند، سال ٩٢ وارد دانشگاه شد و در مقطع كاردانی در رشته ی نقاشی ايرانی (نگارگری) و كارشناسی هنرهای تجسمی، نقاشی در دانشگاه علمی كاربردی ادامه داد.
در این مدت در دانشگاه و آموزشگاه چندین نمایشگاه گروهی حضور داشته اند.
بعد از فارغ التحصیلی در سال ۹۶ با کمک چند تن از دوستان هنرمندش یک آتلیه به نام “پنتاون” تاسیس کردند و یک نمایشگاه گروهی در این سال با عنوان “من ناخواسته” ثمره فعالیتشان بود.
همچنین وی در یک سال اخیر در پنج نمایشگاه گروهی حضور داشتند و هم اکنون فعالیت هنریشان را ادامه می دهند.

خرید تابلو نقاشی هزاره ی تردید

خرید تابلو نقاشی رها شو از پیله خواب

خرید تابلو نقاشی انعکاس سرد

خرید تابلو نقاشی گردش سایه ها

خرید تابلو نقاشی شادی مشکوک

خرید تابلو نقاشی سرطان سینه

خرید تابلو نقاشی سرطان سینه