برچسب:, , ,

آغاز مجموعه کارگاه های تخصصی فلسفه هنر در فرهنگسرای کیاوش

آغاز مجموعه کارگاه های تخصصی فلسفه هنر در فرهنگسرای کیاوش

آغاز مجموعه کارگاه های تخصصی فلسفه هنر در فرهنگسرای کیاوش عناوین دوره ها دوره ۱ – عطف به...

دیباچه ای بر نشست تخصصی فلسفه "ارسلان آقاخانی"

دیباچه ای بر نشست تخصصی فلسفه “ارسلان آقاخانی”

آنچه بسیار نکوهیده است تحقق امر فرهنگی بدون معرفت حقیقی نسبت به مقولاتِ موثر در ظهور و بروز...