برچسب:,

یک موضوع و دو نگاه نوشته ای از خلیل غلامی

عناوین آثار هنری گاه گمراه کننده هستند. مجموعه عکس باید تحت لوای مخاطب خاص شکل بگیرد. این...