آثار منتخب بخش مرور جشنواره تبریزیم معرفی شدند

آثار منتخب بخش مرور پنجمين جشنواره نمايش هاى خيابانى و فضاى باز تبريزيم معرفى شدند.

هيئت انتخاب بخش مرور پنجمين جشنواره بين المللى نمايش هاى خيابانى و فضاى باز تبريزيم ، پنج نمايش زير را جهت اجرا در پارك ها ، دانشگاه ها ، مراكز خريد و مجتمع هاى مسكونى ، به شرح زير انتخاب و معرفى كردند.

١. نمايش “دانه هاى خوشبختى “
كارگردان : حامد منافى

٢. نمايش ” ديوار “
كارگردان : جمال ساقى نژاد

٣. نمايش ” مهاجران “
كارگردان : رامين رياضى

٤. نمايش”نئيليم نئجه الييم؟”
كارگردان : سعيده حامد

٥.نمايش”گئتمه عمى جانا گل آغاجانا”
كارگردان : سيامك افسايى

توضيح اينكه اين پنج نمايش ، منتخب ادوار گذشته جشنواره تبريزيم بوده و در قالب بخش مرور پنجمين جشنواره بين المللى نمايش هاى خيابانى و فضاى باز “تبريزيم” و با هدف يادآورى دوباره آموزش هاى شهروندى ، بيستم دى ماه تا دهم بهمن ماه سالجارى در پارك ها، ميادين ، دانشگاه ها ، مراكز خريد و مجتمع هاى مسكونى به اجرا درخواهد آمد.
دیدگاهتان را بنویسید