محمدمهدی طباطبایی‌نژاد

آینده مستندسازی تبریز درخشان است

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند، آینده مستندسازی تبریز را درخشان ارزیابی کرد و گفت: تبریز همواره در تمامی عرصه ها اولین بوده است و من به آینده مستندسازی در این شهر امیدوارم.

به گزارش تبریزآرت محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، ضمن اظهار مطالب فوق گفت: معتقدم که راه اندازی تشکل خانه مستند پیش از برگزاری جشنواره مقدمه حرفه ای و خوبی برای ایجاد زمینه تولید آثار مستند بود.
وی افزود: تبریز به لحاظ تمدنی،فرهنگی و اجتماعی یکی از مهم ترین مناطق است و در طول تاریخ همواره تأثیر گذار بوده است،بنابراین ثبت و ضبط این پیشینه و به تصویر کشیدن داشته های کنونی یک ضرورت است.
طباطبایی نژاد تأکید کرد: نمایش این موضوعات در قالب مستند باعث افزایش آگاهی عمومی،ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و شناخت بیشتر مردم ایران و جهان از این شهر مهم و تاریخی می شود.
وی همچنین گفت:جشنواره ها ویترین آثار سینمایی هستند و اگر محلی برای عرضه و رقابت نداشته باشند، انگیزه ای نیز برای افزایش کمی و کیفی آثار نیز نخواهد بود.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند همچنین خاطرنشان کرد: انتظار می رود نگاه مدیران استانی و مجموعه مدیران عرصه فرهنگ و هنر تبریز معطوف به حمایت از تولید فیلم مستند باشد و برای تولید ارتقای کیفیت آثار اهمیت قائل باشند.
محمد مهدی طباطبایی نژاد در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان جشنواره گفت: امیدوارم برگزاری جشنواره مستند آذربایجان در سال های آینده نیز تداوم پیدا کند و با ایجاد فضایی برای رقابت سنجیده و محک آثار، آیینه ای برای موفقیت های روزافزون، شکوه تاریخی و روایت آینده باشد.
دیدگاهتان را بنویسید