اختتامیه ششمین نمایشگاه گروه همدلان فردای هنر آذربایجان

به گزارش تبریز آرت فیروز وهابی نژاد در رابطه با برگزاری نمایشگاه همدلان فردای هنر آذربایجان چنین بیان نمودند.

پنجشنبه ۱۵ شهریور اختتامیه ششمین نمایشگاه اساتید پیشکسوت و هنرمندان هنر های تجسمی (همدلان فردای هنر آذربایجان) است و میهمانهای افتخاریمان استاد ابراهیم پشت پناه / استاد سیروس اصولی / احد حسینی / استاد علی کوهپایه / استاد جوادسلیمان پور / استاد رضا سرابی اقدم/ مدیر محترم اداره فرهنگ ارشاد اسلامی / ریاست محترم فرهنگ و هنر شهرداری/ مقامات محترم زیبا سازی تبریز / انجمن نقاشان تبریز و انجمن مجسمه سازن و همچنین بزرگواران هنرمند گرامی گرانقدر تشریف داشتند برای پرده برداری از تندیس گران سنگ محترم جناب صدق روحی استاد فرزانه هنر آذربایجان که توسط هنرمند گرانقدر استاد دو پیکر آماده شده بود این حرکت هنری معنوی برگ زرینی است برای گروه هنری همدلان فردای آذربایجان قرار هست بعد از تندیس استادصدق روحی تندیس استاد پشت پناه استاد مسلم نقاشی آذربایجان را آغاز کنند گروه هنریمان این القاب را برای این دو بزرگوار انتخاب کرده و افتخار می کند در این گرد همایی مسئولین محترم شهرداری تبریز دکتر مدبر ریاست محترم زیبا سازی شهر تیریز و با اعلام حمایتشان برای ورک شاپ در ائل گلی تبریز و بنا به حمایت ریاست محترم فرهنگ و هنر شهرداری جناب مهندس نظری از گروه همدلان فردای هنر آذربایجان قرار شد در نمایشگاه بعدی پرتره نقاشی از استوره های هنرهای تجسمی تبریز بصورت ورک شاپ توسط اساتید مجرب در طول نمایشگاه صورت بگیرد این نیز رویداد بی بدیل دیگر هنری نقاشی است که در تبریز بصورت جمعی درزمان نزدیک انجام خواهد گرفت و لوح زرینی خواهد بود بر گروه هنری همدلاندر آخر وهابی نژاد افزوددر طول نمایشگاه ها بصورت آشکارگروه هنریمان صداقت و همدلیمان را نسبت به هنر و هنرمندان پیشکسون ثابت کردیم و به این حرکت هنری معنوی ادامه میدهیم و افتخار می کنیم و به تک تک اعضای گروه آرزوی موفقیتهای بیشتر را در جهت حفظ ارزشهای هنری و اساتید بزرگوار را دارم و از اساتید محترم نقاشی جناب استاد پشت پناه / خیابانی/  صدق روحی / عباچی زاده / قند ریز / رضازاد / محمودی فتوت / مکبر /ظریفی / اختیاری / صمدی / تیغ زن / وهابی نژاد و بانو رادپور و نقش ذلفقار پایدار / مسگری همچنین ازاساتید هنرمندان محترم عکاسی جناب جدید اسلام / بهمنش راد / جاودانی / صامع سردرودی/ همچنین جناب قربان زاده / بابک شعبانی/ برازنده / صدق روحی بهترین موفقبتها را آرزو می کند.

خوشبختانه گروه همدلان هنر برای نمایشگاه هفتم پروژه ورکشاپ نقاشی از استوره های هنری تبریز و برای نمایشگاه هشتم بنا به حمایت ریاست محترم زیبا سازی شهر ورک شاپ نقاشی چمعی را در ائل گلی تبریز را دنبال می کند خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید