اندوخته های علمی جشنواره فیروزه حایز اهمیت است

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیروزه گفت: این جشنواره بر روی جامعه عکاسی ایران تاثیر بسیاری گذاشته است بطوریکه شاهد جنب و جوش و فعالیت این عکاسان برای ورود به این رقابت هستیم.

مهدی تهرانچی، عکاس برجسته تبریزی معتقد است که جشنواره عکس فیروزه ساختار تجربه گرا دارد و عکاسان با کسب تجربه در این مسابقه به خلاقیت می رسند و این جشنواره تمرینی برای عکاسی بهتر است
وی می افزاید: شناختن عکاسان مختلف از شهرهای مختلف باعث رشد و پیشرفت حرفه عکاسی می شود.
تهرانچی ادامه داد: جشنواره فیروزه اگر بتواند با شناسایی عکاسان روی تخصص آنها سرمایه گذاری کرده و برای عکاسان موضوع پروژه تعیین کند، می تواند بهره وری بیشتری داشته باشد.
این عکاس برجسته جشنواره فیروزه را موقعیتی فوق العاده برای آشنایی عکاسان با هم و نقد عکس و استفاده از کارگاه های آموزشی می داند.
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره فیروزه تاکید کرد: تعامل با عکاسان شهرهای مختلف برای بهبود نوع عکس گرفتن عکاس بسیار موثر است.
وی گفت: با تغییر موقعیت جغرافیایی بدون شک نوع نگاه عکاس نیز به محیط تغییر می کند و همین امر باعث به دست آوردن تجربیات بسیار در زمینه عکاسی می شود.
وی معتقد است مقام آوردن در جشنواره اهمیتی ندارد بلکه اندوخته هایی که به دست می آید اهمیت بسیاری دارد.
دیدگاهتان را بنویسید