برجسته نستعلیق “داود نیکنام” با عنوان “برجسته های عاشقانه” در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی

برجسته نستعلیق “داود نیکنام” با عنوان “برجسته های عاشقانه” در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی

نمایشگاه انفرادی برجسته نستعلیقداود نیکنام” با عنوان “برجسته های عاشقانه” با گرامیداشت یاد و خاطره بزرگ خوشنویس آذربایجان ابراهیم بخت شکوهی ره در نگارخانه استاد علی اکبریاسمی تبریز برگزار می شود.

گشایش: جمعه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۶
بازدید: ۱۵ الی ۲۰ دی ماه ۱۳۹۷
ساعات بازدید: ۱۶ الی ۱۹

مکان: تبریز، خیابان امام خمینی، نرسیده به چهارراه آبرسان، خانه فرهنگ، طبقه اول، نگارخانه استاد علی اکبریاسمی گالری ۱، ۲ و ۳.
دیدگاهتان را بنویسید