چنگیز مهدی پور

تجليل از مقام هنرى “چنگيز مهدى پور”

به دعوت سركار خانم دكتر احمدى، مدير عامل مؤسسه ثمين كتاب ايرانيان روز دهم شهريور ماه ١٣٩٧، آيين تجليل از مقام هنري استاد چنگيز مهدی پور، در موسسه ی فرهنگي هنري ثمين كتاب ايرانيان برگزار شد.

اينجانب عليرغم اينكه چند برنامه از پيش تعيين شده داشتم كه از جمله سفر به روستاى كهنمو بود – كه از طرف پدرى منسوب بدانجا هستم. اما به خانه قديمى و صميمى مؤسسه مذكور رفتم.

در بدو ورود و مشاهدهٰ برخى مدعوين به موضوع جلسه يعنى تجليل از استاد چنگيز مهدى پور پى بردم. پس از سخنان دلنشين مجرى تواناى برنامه و توضيحات خانم دكتر احمدى، هنرمندان گروه دالغا كه همكاران و شاكردان استاد هستند، با خواندن ترانه اي در وصف ايشان، كه شعر آن را خانم احمدى سروده بودند، حضار را به وجد آوردند. پس از آن جناب دكتر رحيم شهرتى فر، معاون سياسى اجتماعى استاندارى ضمن تبيين اهميت تاريخى غدير و ضرورتهاى استفاده امروزين از آن، به نقش هنر عموماً و هنر موسيقى اختصاصاً در تلطيف فضاى اجتماعى پرداختند و از كتاب “احياء علوم الدين” امام محمد غزالى مستنداتى را ذكر كردند.

در قسمت بعدى نوازنده چيره دست، جناب سونار نجاری، با تك نوازي خود مجلس را صفا بخشيد. وى همچنين طى سخنانى كوتاه برخى ويژگيهاى شخصيتى و هنرى استاد مهدى پور را برشمرد… از غزل ناب و مقدمهٰ مرتبط با استاد شهريار كه مجرى تواناى جلسه خواند، معلوم بود كه نوبت سخنان من رسيده است. با يادكردى از استاد شهريار و ابياتى از شعر تركى شهريار، روند حيات و رشد موسيقى آذربايجانى در سالهاى بعداز انقلاب و نقش بى بديل استاد على سليمى و ساختن بيش از ٢٠٠ آهنگ و اجراى آنها را ذكر كردم. سپس به حيات موسيقى آشيقى در بعداز انقلاب و نقش ويژهٰ چنگيز مهدى پور را در تدوين علمى و اجراى فخيم و اثرگذار آنها برشمردم.

همچنين با بيان خاطراتى از همكاريهاى وى در برهه هاى مختلف از ويژگيهاى اخلاقى و فضيلتهايى همچون تواضع، نجابت و پرتلاش بودن در عين شهرت را از خلقيات ويژه وى برشمردم. پس از من جناب دكتر فرج قليزاده، رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر تبريز، طى سخنانى عالمانه با نگاهى فلسفى به جوامع بشرى، هنر و بهره مندى از آن را لازمهٰ زندگى مطلوب قلمداد كرده و با اشاره به پيشينهٰ آشنايى خود با استاد مهدى پور، نقش ايشان را در اشاعهٰ هنر ارزشمند مورد تقدير قرار داد. آخرين جلسه، دكتر محمد على سبحان الهى، رئيس خانهٰ توسعه آذربايجان بود، كه ضمن تجليل از استاد مهدى پور و اقدام ارزندهٰ تجليل از وى، اظهار اميدوارى كرد كه خانهٰ توسعه آذربايجان در اين راستا گامهاى بزرگترى بردارد. پس از آن همسر و دو دختر استاد مهدى پور طى سخنانى كوتاه، از برگزارى مراسم اظهار خرسندى و سپاس كردند. در پايان جلسه لوح هاى سپاس و يادبود به استاد اهداشد.عکاس، طراح، نقاش و انیماتور. موسس Az-Photo.com و TabrizArt.com


دیدگاهتان را بنویسید