حراج ۳۰۰ شاهکار قرن نوزدهمی اروپا

حراج ساتبیز بیش از ۳۰۰ اثر از شاهکارهای قرن نوزدهم اروپا را اول فوریه سال ۲۰۱۸ چکش می زند.

سایت ساتبیز از میان این ۳۰۰ اثر ۷ اثر پراهمیت را چنین معرفی می کند:

 

9987tabrizart

برنارد آگوست ریدربوش با قیمت تخمینی ۶۰ تا ۸۰ هزار دلار

9981tabrizart

لئون آگوستین با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار

9986tabrizart

ویکتور لاگی با قیمت پیشنهادی ۸ تا ۱۲ هزار دلار

9985tabrizart

 آلبرتو کارلیری با قیمت پیشنهادی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار

9984tabrizart

روبنس سانتورو با قیمت پیشنهادی ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار

9983tabrizart

آرتور جان السلِی با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار

9982tabrizart

جان هاپنر یا قیمت پیشنهادی ۲۰ تا ۳۰ هزار دلارمعصومه کارشناسی طراحی صنعتی است و چند سالی است که در عرصه هنر فعالیت می کند علاقه زیادی به ادبیات و سینما دارد.


دیدگاهتان را بنویسید