دومین همایش مدیران آموزشگاه های نقاشی استان برگزار شد

دومین همایش مدیران آموزشگاه های نقاشی استان برگزار شد

دومین همایش مدیران آموزشگاه های نقاشی استان در ساعت ۱۶ روز شنبه ۵ آبانماه در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز برگزار شد.

به گزارش تبریزآرت به نقل از روابط عمومی انجمن نقاشان تبریز در این نشست طبق برنامه ی قبلی، داریوش امین افشار، در مورد نقش آموزشگاه ها در رشد و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان سخنان مبسوطی ایراد و نمونه های بسیاری از آثار تجسمی کودکان را در طول سالهای قبل تحت نظارت ایشان به حاضرین ارائه نمودند که با استقبال حاضرین روبرو شد.

در این همایش, حضور دوتن از مدیران آموزشگاههای جلفا و شبستر جالب توجه و قابل تقدیر بود.

با پذیرایی مختصری از حاضرین, اعلام زمان نشست بعدی با محوریت ادامه ی مطالب و تجربیات جناب امین افشار به آخر آبان ماه جاری موکول گردید.
دیدگاهتان را بنویسید