دیباچه ای بر نشست تخصصی فلسفه "ارسلان آقاخانی"

دیباچه ای بر نشست تخصصی فلسفه “ارسلان آقاخانی”

آنچه بسیار نکوهیده است تحقق امر فرهنگی بدون معرفت حقیقی نسبت به مقولاتِ موثر در ظهور و بروز آن است. گمان می رود چندیست ما فرهنگ و هر آنچه از مصادیق آن تلقی شود (هنر، ادب و …) را بدون التفات به ذاتِ اندیشیده شده ی آن، صرفا به صورت “نِمود” باز می خوانیم! و این چه بسیار نگون بختانه در جامعه ما حیات یافته است. اگر ما امروز هنر معاصر در کشورهای توسعه یافته را به مراتب پیشرونده و پوینده در می یابیم حاصل فضیلتی تاریخی ست که همواره رفیقِ طریقِ تَفَلسُفِ انسان حکیم بوده است. آنچه هنر و زیبایی را شاخه ای درخورِ توجه برای فلسفه قرار داده ذاتِ آنتولوژیک این گونه ی نادر (شَوَد انسان) است. در چنین فقدانِ تلخِ حبِّ اندیشیدن، سوء تفاهمی که چون عارضه ای سرطانی فزاینده شود سقوط “وضوح و تمایز” در معرفت نسبت به “هنرمند” و “شیّاد” باشد. چندانکه عاقبت “شیادی” خود “هنر” شود و هنر ترک منزل کند و قیومیت خود را به “غیرِ ناشایست” بسپارد.

لیکن امید نیز مقوله ایست!!! در این ساحتِ تلخ، تنها امید است که باز “اندیشیدن” را قوام بخشد.

با ابتناء به آنچه در قول آمد راه چاره در این است که در مقیاسی کلان اهل فرهنگ بیشتر با تاریخ “زیبایی” آشنا شوند، چراکه در تحقق چنین امری “دیگریِ دانا” حیات یابد و نیز “شیادی” بی اثر شود. دیگری دانا همان باشد که بخوانیم “مخاطب”. هر چه این وجود به بلوغ رسد هنر و هنرمند را با نیروی داوری سنجیده باز پُرسد و هنرمند نیز شیادی را به کنجی نهد و واجد مسئولیت گردد. مسئولیتی که او را آگاه تر سازد تا آنچه می سازد با سازشی درخور با اندیشیدن “پدیدار” شود. سر انجام در حوزه ی عمومیِ ” زیبایی” دیالکتیکی جاری شود که به نزد آن هنر، هنرمند و کار هنری چیزی باشد چون: [ در- کار- نشاندن- حقیقت.]

به گمان چنین رود که در مسیر تحقق این امر برگزاری دوره های تخصصی زیبایی شناسی [البته با دانشی مستند که نباشد همان دانشِ به غلط] حرکتی کوچک باشد که ما را در مسیر ناپوییده ی حاضر گامی به جلو وادارد و از این درواشدگی باز دارد.

امید که چنین شود…
ارسلان آقاخانی/ مردادماه ۱۳۹۷

بیوگرافی دکتر ارسلان آقاخانی:

ارسلان آقاخانی متولد تبریز است ومشغول اخذ درجه ی دکتری فلسفه هنر از واحد علوم تحقیقات تهران.
وی عضو هیات نویسندگان ماهنامه هنر زمان بوده و مدیریت هنری فصلنامه ی هنرهای نمایشی صحنه را بر عهده دارد.

آقاخانی تا کنون ۱۷ مقاله را به رشته ی تحریر درآورده که از آن جمله می توان اشاره کرد به:
– «عادت شبانه»؛ بررسی تحلیلی اثری از آنسلم کیفر
– جوزف بویز؛ مولف پداگوژی اجتماعی در هنر معاصر پساجنگی
– تبارشناسی مقوله جشن در تاریخ نقاشی غرب؛ پیتر بروگل
– هنر به مثابه سرگرمی؛ بازتعریف یا سوءتفاهم در باب امر زیبا! (با نگاهی به آراء و افکار آر. جی.کالینگوود و هانس یورگ گادامر)
– دار و دسته ی استادان هلندی؛ درآمدی بر نقاشی ژانر با پویشی بر آثاری از تربورخ، استین و ورمر
– در آمدی بر وضعیت کیچ (با مروری بر آثار جف کونز)
– ریشه های مینیمالیسم: عقب نشینی نظری یا گفتمان پیشرو
– درآمدی بر خیال و خیال ورزی؛ از محتوا تا فرم
– در آمدی بر مسئله ی زیباشناسی در هنر معاصر با ابتناء بر آثار کریستین بولتانسکی
– پژوهشی در ساحات شرقی وغربی مفهوم تزکیه با ابتناء بر آراء مولانا و ارسطو
– و…

او هم اکنون به ترجمه کتاب conversations on art and aesthetics از انتشارات OXFORD مشغول است.

زمان: اول شهریور ماه ۱۳۹۷
مکان: تبریز، خیابان امام خمینی، نرسیده به چهارراه منصور، کوچه سیدزاده، پلاک ۱۳، فرهنگسرای هنری کیاوش.
دیدگاهتان را بنویسید