شاهنامه خوانی با داستان نیرنگ سلم و تور ادامه یافت

کارگاه شاهنامه خوانی در محل خانه هنرمندان با داستان نیرنگ سلم و تور ادامه یافت.
به گزارش تبریز آرت به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، بیست و سومین نشست شاهنامه خوانی با حضور استاد رنجبر و علاقمندان شعر و ادب کهن فارسی در محل خانه هنرمندان برپا شد و به ادامه داستان فریدون و منوچهر در فصل پهلوانی پرداخت.

داستان این نشست پوزش خواهی و نیرنگ زدن سلم و تور در برابر فریدون و منوچهر بود.
فریدون با تولد نوه ایرج، پسر را منوچهر نامید و به مرور هنرهای شاهان را به او یاد داد و او را صاحب تاج و تخت کیانی کرد. جشنی گرفت و بسیاری از بزرگان از جمله قارن کاوگان و گرشاسپ و سام نریمان و قباد و کشواد را دعوت کرد .
به سلم و تور خبر دادند که پادشاه جدیدی به تخت نشسته است . آن دو هراسان شدند و قاصدی نزد فریدون فرستادند و پوزش طلبیدند که گرچه گناه ما بزرگ است ولی تقصیر از ما نیست و جهل بر ما چیره شده بود . اگر منوچهر را نزد ما فرستی در خدمت اوییم و وقتی برومند شد تاج و تخت را به او می سپاریم.
فریدون وقتی سخنان پیک را شنید گفت شما او را نخواهید دید مگر به همراه سپاهیانش به سپهداری قارن و در پشت سپاه او شاپور و در یکدست شیدسب و در طرف دیگر شاه تلیمان و سرو یمن که همگی به خونخواهی ایرج می آیند به همراهی سام نریمان و گرشاسپ جم…. و این چنین صحنه نبرد منوچهر و سلم و تور روایت شده و به تصویر کشیده می شود.
نشست شاهنامه خوانی با استادی جواد رنجبر و خوانش ابیات و بررسی جنبه های اسطوره ای به صورت هفتگی در محل خانه هنرمندان واقع در چهار راه باغشمال پیگیری می شود.
دیدگاهتان را بنویسید