شماره ۸ از فصلنامه معماری سبز، زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد + PDF

فهرست مقالات این شماره:

– بررسی و تحلیل اثرات اقلیمی بر مسکن شهری با تأکید بر بهینه سازی مصرف انرژی/ مهدی سعیدی، محسن فیضی، مرجان رفیعی، حمیدرضا صارمی
– راهکارهای تأمین آسایش محیطی در مدرسه بر اساس ویژگی‌های پایدار معماری بومی (نمونه موردی بندر گرم و مرطوب چابهار)/ حمیدرضا عظمتی، زینت امینی فر
– ارزیابی سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل های AHP و TOPSIS (شهرستان‌های زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار)/ علی ریگی، مرتضی یاوری
– قنات قاسم آباد(همدان)، دریچه ایی به معماری زیر زمینی/ احد نژاد ابراهیمی، امیرحسین فرشچیان، حسین قاسمی
– بررسی تأثیر هنر گچبری دوران ساسانی بر تزئینات گچبری معماری قرون ۱ تا ۵ هجری/ مهران منتشری
– تأثیر سبک معماری اسلامی آذربایجان در دوران ایلخانی و تیموری بر معماری سایر سرزمین های اسلامی در قرون و سده های بعدی/ فرزاد فیضی، زهرا میراضی، مهری محمدی لورون
– آسیب شناسی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محله قدیمی فیض آباد کرمانشاه)/ مسلم کرمی تخت شیرینی، طاهره مرادی، مهدی خداداد

دانلود
دیدگاهتان را بنویسید