فراخوان جشنواره ملی نگارگری (دوسالانه تبریز)

فراخوان جشنواره ملی نگارگری (دوسالانه تبریز)

مقدمه

آنچه امروزه تحت عنوان «نگارگری تبریز» می شناسیم برآیند چندین مکتب نقاشی ایرانی است که در تبریز شکل گرفت، مکاتب نقاشی دوره¬های ایلخانی، جلایری، ترکمانی و صفوی درتبریز نمونه بارزی از این فرآیند به شمار می آید. در سالهای اخیر تلاش هایی در جهت شناساندن اساتید و نخبگان مکاتب نگارگری کشور به انجام رسیده است اما در این میان مکتب تبریزدوم به عنوان یکی از تاثیر گذارترین مکتب نگارگری از عصر صفوی تا دوران معاصر قابل پیگیری است. یکی از نام آوران این مکتب سلطان محمد تبریزی است که متاسفانه تا کنون آنچنان که درشان و جایگاه چنین استاد بی بدیل و صاحب مکتب باشد پرداخت نشده است. سلطان محمد یکی از نوادر عرصه نگارگری آن چنان تاثیر ژرفی بر این هنر نهاده است که پس از سده های متمادی رد شیوه او بر این هنر انکار ناپذیر است. نگارگران بسیاری از مکتب او بهره ها برده و زیر نظر ایشان اشعار شاعران گران سنگی چون نظامی گنجوی، حافظ، فردوسی، جامی و…. را به تصویر کشیدند.

منصور بیک، عبدالغنی، شیخ کمال، میر آقا و شاهقلی از آن دسته شاگردان سلطان محمد بودند که هنر نقاشی عثمانی را متحول نمودند ، همچنین اثر گذاری میر سید علی از استادان مکتب تبریز که محضر سلطان محمد را درک کرده بود در اشاعه نقاشی ایرانی و شکل گیری مکتب مغولی هند شایان ذکر است . در این راستا نگارگری مکتب تبریز دوم تحول وحرکتی بر نقاشی کشورهای خاور نزدیک بوجود آورد و آن به دلیل نقش بزرگ و سازنده سلطان محمد بوده است و پرداختن به نقش و جایگاه ایشان درروند تکامل نگارگری ایرانی لازم و ضروری به نظر می رسد . لذا دراین راستا انجمن نگارگران آذربایجان شرقی با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز جهت نکوداشت و معرفی هرچه بیشتراین استاد بی بدیل وپیروان او و همچنین بسترسازی هرچه بیشتر برای رشد و شکوفایی هنر نگارگری جشنواره ملی نگارگری ( دوسالانه تبریز ) بامحوریت بزرگداشت سلطان محمد تبریزی را دراردیبهشت ماه ۱۳۹۸برگزار می نماید.

فراخوان جشنواره ملی نگارگری (دوسالانه تبریز)

اهداف کلی جشنواره:
نقش و جایگاه نگارگری مکتب تبریز دوم در نگارگری ایران
نقش و جایگاه سلطان محمد تبریزی و پیروان مکتب او در نگارگری ایرانی
شناساندن بیشتر آثار مکتب نگارگری تبریز دوم
بررسی تاثیر مکتب نگارگری تبریز دوم بر دیگر مکاتب نگارگری
شناسائی و معرفی آثار خلاقانه وایده های نو در نگارگری
بستر سازی و حمایت مناسب جهت رشد و تعالی نگارگران
ایجاد فضای گفتگو و تبادل نظر بین هنرمندان نگارگر

بخش های جشنواره
بخش نمایشگاهی جشنواره:
نگارگری : ۱) با موضوع آزاد ۲) بخش ویژه:
تذهیب
گل و مرغ
تشعیر
مثنی سازی: از آثار نگارگری مکتب تبریز دوم

شرایط ارسال آثار:
– هر هنرمند با ارسال حداکثر سه اثر در هر بخش از جشنواره می¬تواند شرکت نماید.
– ابعاد و تکنیک آزاد است.
– موضوع آثاردر نگارگری، تذهیب، گل و مرغ و تشعیر آزاد است
-دربخش ویژه نگارگری، آثار الزاما براساس اشعار حیدر بابای استاد محمد حسین شهریار و اشعار استاد پروین اعتصامی ساخته شوند.
– در بخش ویژه نگارگری لازم است بیت یا ابیات مورد نظردرترکیب بندی نگاره گنجانده شود.
– آثار باید قاب شده و آماده نصب به آدرس اعلامی تحویل داده شود.
– استفاده از طلا وکاغذ دست سازدر اجرای آثار تذهیب وتشعیردارای امتیاز ویزه ای است.
– آثار تذهیب می¬بایست بدون متن و خوشنویسی ارائه گردد.
– آثارحجمی وجعبه پذیرفته نمی شود.
– دبیرخانه هیچ مسئولیتی درقبال آسیب دیدگی ناشی از ارسال پستی نامناسب آثار را نخواهد داشت.
– شرکت کنندگان حداکثر یک هفته بعداز اتمام جشنواره فرصت دارند آثار رافقط به صورت حضوری از محل تحویل آثار(خانه فرهنگ تبریز) تحویل گیرند، بدیهی است پس ازاتمام مهلت اعلام شده دبیرخانه هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری آثار نخواهد داشت.
– دبیرخانه دراستفاده از تصاویر آثار دریافتی برای چاپ کتاب و سایر اقلام انتشاراتی و تبلیغاتی با ذکر نام هنرمند صاحب اثر مجاز است.
– تکمیل فرم و ارسال تصاویر آثار به سایت جشنواره به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره بوده و به معنای قبولی نهایی آثار نمی باشد.
– هنرمندان برای ثبت نام و شرکت در جشنواره باید به سایت azarsh.farhang.gov.ir مراجعه نموده و اطلاعات شخصی و تصاویر آثار خود را در مدت زمان اعلام شده ارسال نمایند.
– کیفیت تصاویر ارسالی از طریق سایت باید دارای وضوح ۳۰۰ dpi در قالب tiff یا raw و حداقل حجم ۵۰۰ kb باشد.
– تصاویر ارسالی باکیفیت پایین داوری نخواهد شد.
– پس از انتخاب آثاراز روی تصاویر و اعلام اسامی منتخبین باید اصل آثار تا تاریخ اعلام شده به آدرس اعلامی تحویل داده شود.
– داوری آثار در ابتدا از روی تصاویر ارسالی و در صورت پذیرش , داوری در مرحله نهایی از روی اصل آثار انجام خواهد گردید.
– تصمیم گیری در موارد پیش¬بینی نشده به عهده شورای سیاستگذاری جشنواره خواهد بود.
– برای کلیه شرکت کنندگانی که آثارشان به بخش نمایشگاهی راه یافته است گواهی شرکت صادر خواهد شد.

جوایز:
بخش نگارگری:
نفر اول مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره
نفر دوم مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
نفر سوم مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر

بخش ویژه نگارگری:
دراین بخش یک اثر که براساس اشعار حیدربابای استادمحمدحسین شهریار ویا استاد پروین اعتصامی ساخته شده است انتخاب ومبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر وتندیس جشنواره تعلق خواهدگرفت.

بخش تذهیب:
نفر اول مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره
نفر دوم مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
نفر سوم مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر

بخش گل و مرغ
نفر اول مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره
نفر دوم مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
نفر سوم مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر

بخش تشعیر
در این بخش دو اثر انتخاب و به هرکدام مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر تعلق خواهد گرفت.

مثنی سازی
در این بخش پنج اثر انتخاب و به هرکدام مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر تعلق خواهد گرفت.

بخش پایان نامه های برتر:
در راستای اهداف جشنواره توسط هیئت داوران پنج پایان نامه برتر درمقطع تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد ودکتری)درحوزه های نگارگری مکتب تبریز دوم(نگارگری،تذهیب وتشعیر)انتخاب وبه هر کدام مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر وتندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

شرایط ارسال پایان نامه:
– یک نسخه چاپی صحافی شده همراه با یک سی دی شامل فایل PDF به آدرس دبیرخانه جشنواره الزامی است.
– علاوه برارسال نسخه چاپی و سی دی بارگذاری فایل PDF آن در سایت جشنواره الزامی است.
– پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری قابل پذیرش می باشد.
– نسخه چاپی پایان نامه عودت داده نخواهد شد.

تقویم جشنواره:
آخرین مهلت ارسال پایان نامه ها ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال تصاویر آثار هنری از طریق سایت ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۸
اعلام اسامی آثار راه یافته به نمایشگاه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸
دریافت اصل آثار: ۲۱ تا ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ زمان تحویل آثار از ساعت ۱۳-۱۰ و ۱۹-۱۶
نمایشگاه: ۷ اردیبهشت ماه الی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
برگزاری اختتامیه واهداء جوایز برگزیدگان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
آدرس پستی دبیر خانه: تبریز – بلواراستاد شهریار – اول سربالایی ولیعصر – مجتمع فرهنگی و سینمابی ۲۲ بهمن – دفتر انجمن نگارگران آذربایجان شرقی. کد پستی: ۵۱۵۶۹۸۷۴۱۷
آدرس سایت : azarsh.farhang.gov.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۸۹۷۴۰۸۸۵ از ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۷
پست الکترونیکی : negargaran.tab@gmail.com

محل تحویل اصل آثار:
تبریز – خیابان امام خمینی – نرسیده به چهارراه آبرسان – خانه فرهنگ تبریز – طبقه دوم نگارخانه علی اکبر یاسمی. کدپستی: ۵۱۵۴۹۹۳۱۱۳
تلفن تماس : ۰۴۱۳۳۳۵۲۲۸۱ داخلی ۱۲ ساعات تماس ۱۳-۱۰ و ۱۹-۱۶
دیدگاهتان را بنویسید