فراخوان مسابقه طراحی مبلمان با استفاده از وسایل بازیافتی

فراخوان مسابقه طراحی مبلمان با استفاده از وسایل بازیافتی

انجمن علمی معماری پایدار دانشگاه رازی مسابقه طراحی مبلمان با استفاده از وسایل بازیافتی برای فضاهای عمومی ساختمان های آموزشی و اداری را برگزار می کند.

مهلت ارسال آثار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ اعلام نتایج: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

طرح برگزیده علاوه بر جایزه نقدی امکان اجرای طرح در دانشگاه رازی را خواهد داشت.

جوایز:

نفر اول: ۱،۵ میلیون تومان + اجرای طرح

نفر دوم: ۱ میلیون تومان

نفر سوم: ۵۰۰ هزار تومان

لطفا آثار خود را در قالب یک شیت با ذکر کامل نام به آیدی تلگرام @Sadoghak ارسال نمایید.

شرکت در مسابقه برای عموم آزاد است.
دیدگاهتان را بنویسید