مریم رحیمی پور آذرنیایی

معرفی هنرمند: مریم رحیمی پور آذرنیائی

مریم رحیمی پور آذرنیائی متولد دی ماه ۱۳۶۸ تبریز، تصویر ساز و گرافیست.

فارغ التحصیل رشته گرافیک ارتباط تصویری در دانشگاه نبی اکرم (ص)

مریم رحیمی پور یک نمایشگاه انفرادی و یک نمایشگاه گروهی در کارنامه خود دارند.

Instagram ID: mrymrahimipour & gooyagalam
دیدگاهتان را بنویسید