موفقیت تبریزیم، زمینه ساز رشد اقتصاد تئاتر

مدیر گروه هنرهای نمایشی بنیاد روایت فتح، برگزاری موفق پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم را زمینه ساز توسعه فضای فعالیتی هنرهای نمایشی در شهر و کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، امیر نصیربیگی در این خصوص گفت: چنین جشنواره هایی در سطح استان که دامنه فعالیت خود را از سطح مرزها فراتر می گذارد به افزایش فعالیت و تعامل هنرمندان و رونق و رشد اقتصادی حوزه نمایش منجر خواهد شد.
به گفته وی، حضور هنرمندان از شهرها و کشورهای دیگر ظرفیت های گردشگری را نیز بیش از پیش فعال می کند و شبکه ای گسترده از اتفاقات ارزشمند با چنین اقداماتی شکل خواهند گرفت.
نصیربیگی با اشاره به سابقه فرهنگی تبریز در حوزه فعالیتهای فرهنگی گقت: برگزاری جشنواره بین المللی تبریزیم با بازه زمانی طولانی تری نسبت به ادوار قبلی، نوید بخش حضور بیشتر مردم و تاثیر گذاری بیشتر این هنر در فضای اجتماعی است.
مدیر گروه هنرهای نمایشی بنیاد روایت فتح برگزاری چند ماهه بخشهای مختلف جشنواره تبریزیم را نویدبخش مشارکت بیشتر هنرمندان و شهروندان دانست و افزود: ما نیز مانند بسیاری از نهادهای مختلف فرهنگی از مشارکت در این اقدام ارزشمند استقبال می کنیم و با حمایت از نمایشهای برتر در اجرای عمومی، زمینه همراهی آنها را در جشنواره تئاتر مقاومت که سال ۱۳۹۷ در تهران برگزار می شود فراهم خواهیم آورد.
نصیربیگی برگزاری چنین جشنواره هایی را موجب رونق هنرهای نمایشی شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی دانست و تصریح کرد: حضور گروههایی از دیگر شهرها و کشورهای دیگر می تواند زمینه ساز افزایش ارتباط برای معرفی توانمندی های این خطه از ایران باشد.
دیدگاهتان را بنویسید