محمد محمدپور

می‌توان از ظرفیت فرهنگ اسلامی و ایرانی در حوزه‌ی مد و لباس بهره گرفت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در جلسه گروه فرهنگی عفاف و حجاب تاکید کرد: می‌توان از ظرفیت فرهنگ اسلامی و ایرانی در حوزه‌ی مد و لباس بهره گرفت.

به گزارش تبیزآرت، محمد محمدپور در این نشست اظهار کرد: ایرانیان فرهنگی چند هزار ساله دارند و پوشش‌های زیبای مناطق مختلف کشور که برخاسته از اسلامیت و ایرانیت و منطبق بر اصول حجاب ‌و عفاف است، باید مدنظر فعالان حوزه‌ی مد بوده و بهره‌گیری از نقش هنر و ویژگی‌های زیبا شناختی فرهنگ اصیل و جذاب اقوام ایرانی در پوشش و استخراج الگوهای گوناگون و ارائه‌ی طرحهای لباس بر این اصل استوار باشد.
وی افزود: با توجه به شاخصه‌های دنیای کنونی و اقتضائات عصر جدید، یعنی گسترش رسانه‌ای و فناوری و اینکه مد و مدگرایی در تمام زمینه‌ها علی‌الخصوص پوشش خودنمایی می‌کند و جوانان بیش از همه در معرض این ارتباطات تکنولوژیک قرار دارند،‌ نمی‌توان در برابر دنیای ارتباطات دیواری بلند کشید و مانع ورود امواج الکترونیکی و برقراری ارتباط با فرهنگ‌های دیگر شد، از این رو می‌بایست تمهیدی اندیشیده شود تا جوانان در برابر این هجمه‌ها مصونیت یافته و با رجوع به فرهنگ و پیشینه‌ی قدرتمند اسلامی و ایرانی، عزت فرهنگی و هویت اصیل خود را باز یابند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ‌با تاکید بر اینکه عفاف و حجاب یک باور و نگرش نهادینه شده در کشور ماست،‌ اظهار کرد: یکی از مهمترین نمودها و نمادهای جامعه اسلامی حجاب است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم، از دوران کودکی از بطن خانواده است.

وی افزود: حجاب و عصمت ظاهری از تهذیب نفس و عصمت باطن ناشی می‌شود و عفت و عفاف فراتر از حجاب است و به عبارتی عفاف یک حالت درونی و حجاب یک نماد بیرونی است و تقویت این صفت ارزشمندِ باطنی، باید از خانه و مدرسه آغاز شود.

محمدپور، با اشاره به اینکه عزت و کرامت انسانی به نهادینه شدن رفتار مبتنی بر عفاف و حجاب و گسترش این فرهنگ در جامعه منجر می شود، گفت: اگر می‌خواهیم عفاف و حجاب در جامعه ترویج شود باید از عزت فردی و اجتماعی افراد و آحاد جامعه صیانت شود.

وی در ادامه با اشاره به وظایف گروه فرهنگی و تبلیغی عفاف و حجاب، گفت: برنامه ریزی و اجرای طرحهای فرهنگی مستمر با محوریت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، بهره گیری از ابزارها و شیوه های نوین و اثربخش تبلیغاتی در طرح های اجرایی، طراحی و ساز و کار سنجش نتایج اجرایی طرح های فرهنگی و میزان اثربخشی آنها و بهبود طرح‌ها براساس بازخورد حاصل از داوری طرح‌های پیشنهادی سازمان‌ها و دستگاه‌ها با موضوع توسعه فرهنگ عفاف و حجاب از اهم وظایف این کمیته محسوب می‌شود.

گفتنی است در این نشست اعضای گروه فرهنگی و تبلیغی عفاف و حجاب به ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در دستگاه‌های متبوع خود و همچنین ارائه راهکارهایی برای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب پرداختند.
دیدگاهتان را بنویسید