سردیس سرباز هخامنشی

نمایش سردیس هخامنشی در تبریز

معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی گفت: سردیس ۲۵۰۰ ساله هخامنشی که بعد از ۸۲ سال به کشور بازگردانده شد بعد از نمایش در موزه ملی در شهر‌های خراسان و تبریز نیز به نمایش در می‌آید. هنوز تصمیمات برای نمایش این اثر در سایر شهر‌ها قطعی نشده است.

محمد رضا طالبیان در گفت و گویی درباره نمایش سردیس ۲۵۰۰ ساله هخامنشی در چند شهر کشور گفت: سردیس ۲۵۰۰ ساله هخامنشی که بعد از ۸۲ سال به کشور بازگردانده شد بعد از نمایش در موزه ملی در شهر‌های خراسان و تبریز نیز به نمایش در می‌آید. هنوز تصمیمات برای نمایش این اثر در سایر شهر‌ها قطعی نشده است.

آلمان و ایتالیا جزو صدر نشینان ورود به کشور هستند

معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در ادامه درباره کشور‌های اروپایی صدر نشین ورود گردشگر به کشور گفت: به جز کشور‌های عربی که بیشترین آمار گردشگر را به خود اختصاص داده اند از بین کشور‌های اروپایی آلمان و ایتالیا جزو صدر نشینان ورود به کشور هستند.بابک شعبانی

عکاس، طراح، نقاش و انیماتور. موسس Az-Photo.com و TabrizArt.com


دیدگاهتان را بنویسید