هنر فرش، نقاشی و نستعلیق ایران، مدیون تبریز است

هنر فرش، نقاشی و نستعلیق ایران، مدیون تبریز است

رئیس کمیته طرح و نقش انجمن علمی فرش ایران گفت: هنر فرش های کلاسیک، نقاشی و خط نستعلیق مدیون تبریز بوده و در قرن دهم هجری در تبریز پایه گذاری شده اند.

به گزارش تبریزآرت، کریم میرزایی در نشست تخصصی جشنواره ملی نگارگری با اشاره به تاثیرگذاری تبریز بر سایر شهرها در قرن پانزدهم، اظهار کرد: شهر تبریز در قرن پانزدهم یکی از شهرهای مهم منطقه بوده و با وجود هرات و شیراز، تاثیرگذاری تبریز بر سایر شهرهای آن دوران بسیار مشهود است.

وی افزود: مکتب نگارگری تبریز نسبت به هرات متفاوت بوده که علت آن جغرافیای متفاوت تبریز و نزدیکی آن به روسیه و اروپا است.

میرزایی با اشاره به مسجد کبود تبریز بیان کرد: مسجد کبود تبریز بی نظیرترین مسجد از نظر طراحی و فن مورب در دنیا بوده و شبیه آن حتی در هرات و استانبول وجود ندارد.

وی با اشاره به تفاوت هنر تبریز با هنر هرات گفت: هنرمندان هرات نقش بندی ها را تسخیر کرده و اجازه ترویج افکار به سایر شهرها را نداده‌اند، در حالی که در تبریز این گونه نبوده و همین نوع تفکر بر هنر تبریز تاثیر گذاشته است.

رئیس کمیته طرح و نقش انجمن علمی فرش ایران در خصوص سلطان محمد اظهار کرد: سخن گفتن از سلطان محمد کاری آسان و در عین حال سخت است، چرا که سلطان محمد در نگارگری برای بیشتر افراد شناخته شده است ولی در عین حال به طور کافی به او پرداخته نشده است.

وی افزود: سلطان محمد شبیه مولانا بوده و هنری در کارهای وی نهفته که از پیش تعیین شده نیست، همچنین آثار وی آثار متحولانه ای بوده و با تاریخ تبریز که همواره در حال تغییر و تحول بوده است، متناسب هست.
دیدگاهتان را بنویسید