کارگاه شاهنامه خوانی تبریز؛ نشست چهل ششم

کارگاه شاهنامه خوانی تبریز؛ نشست چهل ششم
زمان : شنبه ۱۶ تیرماه / ساعت : ۱۷:۳۰
مدرس : جواد رنجبر درخشی لر
مکان : فرهنگسرای هنری کیاوش
دیدگاهتان را بنویسید