رسول موسایی

جشنواره های تبریزیم و فیروزه مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری تبریز ۲۰۱۸

قائم مقام شهردار تبریز پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم و هشتمین جشنواره ملی و بین المللی فیروزه را مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری تبریز ۲۰۱۸ دانست.

رسول موسایی در جلسه مشترک با مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در محل معاونت شهرداری گفت: دو جشنواره فرهنگی هنری تبریزیم و فیروزه طی ادوار مختلف توانسته است پلی میان هنرمندان تبریز و دیگر شهرهای کشور بوجود آورد که در عین انتقال تجارب خود فرصتی برای تعامل فرهنگی و معرفی شهر تبریز را به وجود آورده است.
وی برگزاری این دو رویداد فرهنگی هنری در سطح بین المللی را فرصتی برای توسعه گردشگری و تعامل فرهنگی بین هنرمندان تبریز و کشورهای مختلف عنوان کرد و افزود: پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم با برگزاری بخش های مختلف جنبی توانست ارتباط خوبی با شهروندان برقرار کرده و پیام های شهروندی و زندگی سالم را با زبان هنر بیان کند.
موسایی با اشاره به نقش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به عنوان نهاد متولی فرهنگ و حوزه هنری در توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و تاثیرگذاری اقدامات این نهاد در فرهنگ شهروندی و معرفی ابعاد مختلف این شهر به گردشگران و شهروهای کشور اظهار داشت: جشنواره تبریزیم در اردیبهشت ماه سال جاری میزبان گروه های نمایشی از ۱۲ کشور مختلف است که آغازی برای تعامل فرهنگی و هنری با نمایندگان این کشورها در سال ۲۰۱۸ است.
قائم مقام شهردار تبریز همچنن هنر را زبانی رسا دانست که نمایش و عکاسی بهترین ابزار در معرفی فرهنگ، تاریخ و مردمان تبریز به مخاطبان خود است.
دیدگاهتان را بنویسید