محمد محمدپور

دخالت سلایق شخصی در فرهنگ موجب آسیب فرهنگی می‌شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به اینکه موضوعات فرهنگی یک تخصص است باید متخصصین این امر در این موضوع ورود کنند و نباید هرکسی در حوزه فرهنگ و هنر اظهار نظر کند از این رو ما در نظامی زندگی می کنیم که که نباید سلایق شخصی در فرهنگ اعمال شود چرا که موجب آسیب فرهنگ می گردد.

محمد محمدپور صبح امروز درنشست صمیمی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه منطقه شبستر با بیان اینکه امیدوارم این نشست سر منشأ خیر و برکت برای منطقه شبستر که شهر شیخ محمود شبستری، شیخ محمد خیابانی و زادگاه پدری مقام معظم رهبری است باشد، اظهار داشت: مصمم هستیم تا با همکاری، همراهی و اجماع نظر عموم اهالی فرهنگ و هنر اصولی را دنبال کنیم و گفتمان و اندیشه فرهنگی و هنری را پیاده سازیم و توسعه فرهنگی را در سطح مطلوبی ارتقا دهیم.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ یک تخصص است افزود: با توجه به اینکه موضوعات فرهنگی یک تخصص است باید متخصصین این امر در این موضوع ورود کنند و نباید هرکسی در حوزه فرهنگ و هنر اظهار نظر کند از این رو ما در نظامی زندگی می کنیم که که نباید سلایق شخصی در فرهنگ اعمال شود چرا که موجب آسیب فرهنگ می گردد.

محمدپور گفت: فرهنگ یک جریان است که می تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز و توانا کند و فرهنگ، نظامی است از باورها و ارزشها و رفتارها و نمادهایی که در یک جامعه از گذشته تا امروز برای تعامل افراد آن جامعه وجود داشته است. بنابراین، فرهنگ در هر حالتی و برای هر فردی از افراد جامعه وجود دارد و در شئون مختلف زندگی او مؤثر و برای حیات جامعه ضروری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه دیدگاه ما عدالت فرهنگی در تمام نقاط استان است تصریح کرد: فرهنگ، پدیده‌ای پویاست و همواره در تحول و تکامل و از منابع مختلفی تغذیه می کند و بخصوص نخبگان جامعه در بارور شدن آن، نقش مهمی دارند. هنرمندان بخشی از نخبگان هستند و تأثیر آن ها در فرهنگ جامعه، به دلیل اینکه با احساسات و عواطف افراد سر و کار دارند، بارزتر و سریع تر است.

وی با تاکید بر توجه به مساله اقتصاد فرهنگ و هنر ادامه داد: مصمم هستیم گام های مؤثری برای تحقق اهداف فرهنگی و اقتصادی، تولید ناخالص ملی در بخش ایجاد فرصت های شغلی و نیازهای مصرف جامعه برداریم و به این وسیله موج عظیمی از هنرمندان خلاق مسیرهای توسعه و نیل به هداف تبیین شده را برای خود هموار کنند.

محمدپور با اشاره به اهمیت واگذاری امور به مردم، استعداد یابی ها و استفاده از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان شبسترگفت: این خطّه از کشور، همواره صاحب مکتب و سبک در تمام حوزه‌ها بوده است و امیدواریم با همراهی و همکاری مردم، اصحاب رسانه و هنر هم چنان در تمام حوزه‌ها صاحب مکتب و سبک باشد.

وی ضمن تاکید به رعایت اخلاق حرفه ای و حرکت به سوی ایجاد هم دلی و مهربانی بیشتر اصحاب فرهنگ و هنر نسبت به یکدیگر، ادامه داد: سلیقه های شخصی را کنار بگذاریم و با هم افزایی، رفاقت‌های سازنده و ایجاد فضای تعامل در مسیر رشد و بالندگی فرهنگ و هنر گام برداریم زیرا با اتحاد و یکدلی قطعا به نتایج بهتری می رسیم.

محمدپور تاکید به قانون محوری و شفافیت در امور، ساماندهی وضعیت انجمن‌های فرهنگی و هنری به عنوان بازوان فکری و اجرایی را از اولویت‌های ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه اعلام کرد.

در این نشست نمایندگان هر یک از انجمن‌ها و تشکل های فرهنگی و هنری به ارایه نکته نظرات، درخواست‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.

در سفر یک روزه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وی با ائمه جمعه شبستر ، تسوج و صوفیان دیدار و از برخی کانون‌های فرهنگی مساجد بازدید و در جریان فعالیت های آنان قرار گرفت.
پاسخی بگذارید