رسالت فرهنگ و هنر ایجاد اتحاد بین ملت‌هاست

رسالت فرهنگ و هنر ایجاد اتحاد بین ملت‌هاست

سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه، در چهارمین نشست مجمع همکاری‌های بین بخشی ایران و ترکیه که با محوریت نظامهای جدید اقتصادی و بخشهای راهبردی برگزار شد، گفت: رسالت فرهنگ و هنر ایجاد اتحاد بین ملت‌هاست.

علیرضا بیگدلی در این نشست گفت: ما در ایران مشغول تدوین الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی در ٥٠ سال آینده هستیم که در آن به بحث هسایگان توجه خاصی می شود.

وی افزود: اگر کشوری می خواهد سیاست خارجی داشته باشد باید از همسایگانش شروع کند. همسایه بودن تنها از طریق مرزهای جغرافیایی نمی‌تواند در ارتباطات دو ملت اثرگذار باشد بلکه آنچه که موجب تقویت این همسایگی می‌شود مشترکات فرهنگی، ‌دینی و … است.

بیگدلی تصریح کرد: فرهنگ اصلی‌ترین سرمایه مشترک همسایگی ماست و اگر کار سیاست اساسا تقسیم و مرزبندی است، فرهنگ تعبیری آسمانی است که کار آن ایجاد وحدت است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه ما شاهد یک جریان بسیار غنی فرهنگی بین ایران و ترکیه هستیم و با تکیه بر این جریان باید به صلح منطقه و وحدت جهان اسلام کمک کنیم و بستر این کار را دیپلماسی عمومی فراهم می کند.
دیدگاهتان را بنویسید