صدور مجوزهای موسیقی تسریع می شود

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: صدور مجوزهای موسیقی با هدف کاستن از زمان انتظار هنرمندان و مراحل اداری و فنی، تسریع می شود.

در این اطلاعیه آمده است: «دفتر موسیقی به منظور احترام بیش از پیش به تخصص و تعهد هنرمندان شریف موسیقی ایران، تسهیل فضای کسب و کار، کاستن از تشریفات و موانع اداری، اعتماد به درک عمیق هنرمندان از مصالح کشور و نیز سرعت بخشیدن به خدمات خود بر آن شده است تا با بازنگری در روش ها و مقررات جاری، تغییراتی در سازوکار و روش های اداری پدید آورد.
بر همین اساس اعلام شده است در نخستین مرحله و از اول خرداد ۹۷ موارد ذیل جایگزین روند اداری فعلی این دفتر خواهد شد:
الف: محدودیت افراد حقیقی در ارائه تقاضای صدور مجوز تک آهنگ برداشته شده و از این پس افراد حقیقی می توانند بدون محدودیت تمامی آثار خود را برای بررسی و صدور مجوز به دفتر موسیقی ارائه کنند.
ب: در سه حوزه موسیقی بی کلام اصیل و دستگاهی ایران، موسیقی بی کلام نواحی و موسیقی بی کلام کلاسیک، آثار همه آهنگسازانی که حداقل ٢ بار موفق به کسب مجوز دفتر موسیقی برای آلبوم و یا اجرای صحنه ای شده باشند از بررسی شورای موسیقی بی نیاز خواهد بود.
کیفیت گروههای موسیقی اجرا کننده آثار بی کلام سه حوزه یاد شده نیز به شرط آن که مشخصات گروه در دفتر موسیقی ثبت شده، حداقل دو بار مجوز اجرای صحنه ای گرفته و ترکیب آن نیز ثابت مانده باشد، نیاز به بررسی در شورای موسیقی نخواهد داشت.
در صدور مجوز برای آثار آهنگسازان یاد شده و گروه های واجد شرایط، صرفا مستندات اداری اخذ و روند بررسی های دیگر در زمانی کوتاه اعمال خواهد شد.
ج: نحوه صدور پروانه فعالیت استودیوهای صدابرداری به شرح ذیل تغییر می یابد:
١- افزایش اعتبار پروانه فعالیت موقت از ٦ ماه به یک سال
٢- صدور پروانه دائم فعالیت پس از فعالیت قانونی طی مهلت پروانه موقت به جای پروانه های ٤ ساله فعلی.
دیدگاهتان را بنویسید