صندلی برآمده از ساده‌سازی هندسی یک شی

صندلی spun توسط توماس Heatherwick برای Magis طراحی شده‌ است.

این صندلی چرخشی به شکلی طراحی شده که کاربر پس از قرارگیری بر روی آن میتواند به اطراف بچرخد. ممکن است در ظاهر به نظر نرسد اما این صندلی بسیار راحت و دارای عملکرد خوبی است.
دیدگاهتان را بنویسید