معرفی آثار بخش‌های سه‌گانه مسابقه سى‌ و ششمین جشنواره تئاتر فجر

به گزارش تبریزآرت به نقل از روابط عمومی جشنواره، براساس فراخوان منتشر شده سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، این دوره از جشنواره بایستی با ۲ بخش مسابقه ایران ویژه کارگردان هایی با پیشینه حداکثر سه اجرای عموم و مسابقه بین الملل ویژه کارگردان هایی با پیشینه بالای سه اجرای عموم برگزار می شد. با این همه، دبیرخانه به احترام درخواست های مکرر متقاضیان برای حضور در مسابقه، این دوره از جشنواره را نیز با سه بخش مسابقه و با تقسیم بندی زیر برگزار می کند:

مسابقه تئاتر ایران – بخش الف

کارگردان های پذیرفته شده تهران با بیش از سه اجرای عموم و کارگردان های دیگر استان ها بر اساس پیشینه کارگردان.

آثار مسابقه تئاتر ایران: بخش الف

– ۹ نمایش از بخش مرور تهران، بر اساس امتیاز گروه کارشناسی ۷۰ نفره، و پیشینه کارگردان.

– ۷ نمایش از بخش میهمان (تهران و دیگر استان‌ها) به انتخاب دبیر و براساس گوناگونی و پیشینه کارگردان.

– ۶ نمایش از بخش مرور استان‌ها و برگزیدگان جشنواره‌های استانی بر اساس رای گروه انتخاب.

9965tabrizart

مسابقه تئاتر ایران – بخش ب

کارگردان های پذیرفته شده تهران با حداکثر سه اجرای عموم و کارگردان های دیگر استان ها بر اساس پیشینه کارگردان.

آثار مسابقه تئاتر ایران: بخش ب

– ۶ نمایش از بخش مرور تهران، بر اساس امتیاز گروه کارشناسی ۷۰ نفره، و پیشینه کارگردان.

– ۹ نمایش از برگزیدگان استانی و براساس پیشینه کارگردان.

– ۵ نمایش از بخش میهمان (تهران و دیگر استان‌ها) به انتخاب دبیر و بر اساس گونا‌گونی اجرا و پیشینه کارگردان.

– ۲ نمایش از برگزیدگان جشنواره دانشجویی، بر اساس رای داوران جشنواره تئاتر دانشگاهی.

9964tabrizart

مسابقه بین الملل:

کارگردان هایی با بیش از سه اجرای عموم به اضافه تعدادی از گروههای خارجی.

مجموع آثار صحنه‌ای ایرانی شرکت کننده در  بخش‌های جشنواره عبارت‌اند از:

– بخش مرور تئاتر تهران: ۲۵ نمایش

– بخش مرور شهرستان‌ها و برگزیدگان جشنواره‌های استانی: ۲۹ نمایش

– بخش میهمان جشنواره (تهران و دیگر استان‌ها): ۳۱ نمایش

– برگزیدگان جشنواره دانشجویی: ۴  نمایش

در مجموع ۸۹ نمایش ایرانی در بخش‌های صحنه‌ای حضور دارند که از این شمار، بر اساس ظرفیت، ۵۶ نمایش برای بخش‌های مختلف مسابقه انتخاب شده‌اند.

سهم هر بخش:

مرور تئاتر تهران: ۱۷ نمایش

مرور شهرستان‌ها و برگزیدگان جشنواره‌های استانی: ۱۹ نمایش

بخش میهمان (تهران و دیگر استان‌ها): ۱۸ نمایش

برگزیدگان جشنواره دانشجویی: ۲  نمایش

توضیحات:

در آثار پذیرفته شده بخش مرور شهرستان‌ها و برگزیدگان جشنواره‌های استانی، افزون بر رجوع به آرای گروه انتخاب، پیشینه کارگردان‌ها براساس استعلام از روسای انجمن‌های نمایش بررسی شده و به بخش‌های سه‌گانه مسابقه دعوت شدند.

در آثار پذیرفته شده بخش مرور تهران، افزون بر رجوع به امتیاز گروه کارشناسی ۷۰ نفره، پیشینه کارگردان نیز در نظر گرفته شده است.

آثار  مسابقه تئاتر بین‌الملل:

۴ نمایش از بخش مرور تهران که از گروه کارشناسی ۷۰ نفره بالاترین امتیاز را دریافت کرده‌اند.

۶ نمایش از بخش میهمان به انتخاب دبیر جشنواره و بر اساس گوناگونی اجرا و پیشینه کارگردان.

۲ نمایش از برگزیدگان جشنواره‌های استانی که بالاترین رای هیات انتخاب را دریافت کرده‌اند.

۶ نمایش از گروه‌های خارجی به انتخاب دبیر و مدیر بخش بین‌الملل.

9963tabrizart

سی و ششمين جشنواره بين المللی تئاتر فجر در فاصله روزهای ۲۹ دیماه تا ۲ بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.معصومه کارشناسی طراحی صنعتی است و چند سالی است که در عرصه هنر فعالیت می کند علاقه زیادی به ادبیات و سینما دارد.


دیدگاهتان را بنویسید