سحر غیور

معرفی هنرمند: سحر غیور

سحر غیور متولد بهمن ماه ۱۳۷۳ تبریز
لیسانس معماری از دانشگاه تبریز

سحر غیور

سحر غیور

اولین تابلو رنگ روغن به سال ۸۳ و اولین نمایشگاه انفرادی او با موضوع طراحی چهره تیر و مرداد ماه سال ۹۸ در خانه فرهنگ نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی برپا نمودند.

وی تاکنون در ۲ نمایشگاه گروهی حضور داشته اند.

بعد از نمایشگاه انفردادی اول، دومین نمایشگاه انفرادی خود را در شهر سراب سال ۹۸ برگزار نمودند.

Instagram ID: sa_har73

نقد و بررسی ها

  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10

    Score

    سحر غیور متولد بهمن ماه ۱۳۷۳ تبریز لیسانس معماری از دانشگاه تبریز اولین تابلو رنگ روغن به سال ۸۳ و اولین نمایشگاه انفرادی او با موضوع طراحی چهره تیر و مرداد ماه سال ۹۸ در خانه فرهنگ نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی برپا نمودند. وی تاکنون در ۲ نمایشگاه گروهی حضور داشته اند. بعد از نمایشگاه انفردادی اول، دومین نمایشگاه انفرادی خود را در شهر سراب سال ۹۸ برگزار نمودند.



دیدگاهتان را بنویسید