معرفی هنرمند: معصومه پاکرو

معرفی هنرمند: معصومه پاکرو

تبریز آرت – معرفی هنرمند

معصومه پاکرو متولد شهریور ۱۳۷۲ تبریز

رشته تحصیلی: امور اداری

Instagram ID: masoumeh_pakro

نقد و بررسی ها

  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10

    Score

    معصومه پاکرو متولد شهریور ۱۳۷۲ تبریز رشته تحصیلی: امور اداری Instagram ID: masoumeh_pakroدیدگاهتان را بنویسید