مهدیه صدیق پور

نمایشگاه انفرادی طراحی مهدیه صدیق پور در گالری افرند

نمایشگاه انفرادی طراحی مهدیه صدیق پور با عنوان “قوجا کندوان” در گالری افرند درحال برگزاریست.
در این نمایشگاه ۱۳ اثر از هنرمند “مهدیه صدیق پور” در ابعاد مختلف به نمایش گذاشته شده است.

در بخشی از این نمایشگله آمده است: 
طبیعت کندوان گوشه ای از زیبایی های بیکران خلقت است که با نگاه به آن آتش دغدغه درونی ام دوباره زنده شد،دغدغه ای به نام حیات!
تصویر و ترسیم زندگی در طبیعت استوار،کهن،سرسخت و آرامی که عده ای ظالمانه آن را طبیعت بیجان مینامند.
برای من کندوان زنده است و زندگی میکند؛حتی زنده تر از تمدن هزاران ساله ای از جنس آدمیان که در سینه اش جای داده است…
سعی کردم با کمک چند نماد آشنا که نزدیک ترین شباهت های ساختاری و معنایی را به کندوان زنده ی من دارد،از زاویه ی تازه ای چشم های مخاطب را به دیدن کندوان دعوت کنم.
حس کهولت و اصالت و خردمندی را با طراحی کندوان روی لاک پشتی پیر،آرام و در حرکت تلفیق کردم،که بافت سنگی لاک این جاندار از نظر من تناسب نزدیکی با معماری طبیعت کندوان دارد.
در بخشی از طراحی به حس حرکت آرام کندوان روی لاک پشت پرداختم تا به گذر زمان و استواری این بافت کهن طی ادوار طولانی اشاره کرده باشم.
زنبور،عسل و کندو را نماد تکاپو برای تشکیل حیات،نظم ساختاری و شیرینی روند زندگی انتخاب و به تناسب ظاهری بافت کوهستان،وارد طراحی خود کردم.
مهدیه صدیق پور ۱۳۹۸

این نمایشگاه از ۱۱ الی ۱۸ آذر از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در جهت بازدید عموم دایر است.

گالری افرند در تبریز بلوار استاد شهریار روبروی پل روگذر دانشجو پشت ایستگاه اتوبوس واقع شده است.

نقد و بررسی ها

  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10

    Score

    نمایشگاه انفرادی طراحی مهدیه صدیق پور با عنوان "قوجا کندوان" در گالری افرند درحال برگزاریست.دیدگاهتان را بنویسید