نمایشگاه گروهی اعضای پیوسته انجمن نقاشان تبریز در گالری های استاد علی اکبر یاسمی

نمایشگاه گروهی اعضای پیوسته انجمن نقاشان تبریز در گالری های استاد علی اکبر یاسمی

نمایشگاه گروهی اعضای پیوسته انجمن نقاشان تبریز در گالری های استاد علی اکبر یاسمی برگزار می شود.

افتتاح نمایشگاه: یک شنبه ٢٢ مهر ماه ۱۳۹۷
زمان: ٢٢ الی ٢۶ مهر ماه ۱۳۹۷
ساعات بازدید: ۱۶ الی ٢٠
مکان: تبریز، خیابان امام خمینی، نرسیده به چهارراه آبرسان، خانه فرهنگ، طبقه اول، نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی.
دیدگاهتان را بنویسید