ورکشاپ تخصصی هنر چاپ سیلک اسکرین در گالری میرعلی تبریز

ورکشاپ تخصصی هنر چاپ سیلک اسکرین در گالری میرعلی تبریز

ورکشاپ تخصصی هنر چاپ سیلک اسکرین در گالری میرعلی تبریز از تاریخ ۱۲ دیماه ۱۳۹۸ واقع در طبقه همکف خانه فرهنگ تبریز برگزار خواهد شد.

این وورکشاپ در چهار جلسه توسط محمدتقی برازنده مطلق اجرا خواهد شد و طی آن تکنیک های حرفه ای چاپ سیلک به صورت تئوری و عملی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

جلسه اول به تاریخ پنجشنبه ۱۲ دی ماه در ساعت ۱۴ الی ۱۶ برای آشنایی رایگان برگزار می باشد.
جلسه دوم به تاریخ پنجشنبه ۱۹ دی ماه و جلسه سوم ۲۶ دیماه و جلسه چهارم ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار خواهد شد.

نقد و بررسی ها

  • 10
  • 7
  • 9
  • 6
  • 5
  • 7.4

    Score

    ورکشاپ تخصصی هنر چاپ سیلک اسکرین در گالری میرعلی تبریز از تاریخ ۱۲ دیماه ۱۳۹۸ واقع در طبقه همکف خانه فرهنگ تبریز برگزار خواهد شد.پاسخی بگذارید