مرتضی آبدار

پایان ماموریت “آبدار” در میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

به دنبال پایان یافتن مدت زمان ماموریت “مرتضی آبدار” در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تغییر در راس مدیریت این اداره کل قوت گرفت.

به گزارش تبریزآرت به نقل از منابع موثق از پایان ماموریت آبدار در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی خبر می دهند.

آبدار در حال حاضر از سوی سازمان قطار شهری تبریز و حومه در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مامور بود که به دلیل پایان مدت ماموریت به احتمال زیاد از این اداره کل خداحافظی کند.

این گزارش می افزاید، وی از ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مسئولیت مدیر کلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی را بر عهده دارد.

همچنین منابع غیر رسمی از مطرح شدن نام برخی از معاونان مدیر کل فعلی به عنوان گزینه های احتمالی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی خبر می دهند.
دیدگاهتان را بنویسید